Tuesday, March 24, 2009

בקריזה! אוי

הכל מבולגן עכשיו! יום אחד אני יודע בדיוק מה שאני עושה ותכניותי, ויום לאחריו אין לי שום מושג! זה מצב די מתסכל. קודם כל, יש הסיטואציה לרגל עבודה. הקטיף עומד להיגמר ואחר כך לא יהיה רווח שיצא מהאבוקדוים. לפיכך, הם צריכים לחסוך יותר. בגלל המצב הזה, כנראה שתהיה לי פחות עבודה או שלא תהיה לי עבודה בכלל. בנוסף, המשבר הפיננסי לא עוזר. יכול להיות שיש תפקידים פנויים במקומות אחרים בקיבוץ אבל יש בעיה שנשארת אפילו אם יש בגלל שאני אחזור הבייתה במאי. מזה עולה האלטרנטיבי שאני הייתי יכול לעבור למקום אחר ולעשות אולפן מתקדם או עבודה אחרת. זה לא בא לי כל כך בגלל שכבר הסתדרתי פה בקיבוץ ואילו הייתי עובר למקום אחר, דברים יסתבכו וכו'. הבעיה השניה זאת שהתקשרתי ללשכת הגיוס היום כדי לברר כמה דברים לגבי השאלון (מאנילה) שלי. הופתעתי והיפריע לי כשהנציגה אמרה שהם קיבלו את הפקס שלי שביקש להתמודד ביום סיירות אבל הם לא אישרו לי לקבל זימון. היא אמרה שזה לא משהו קשור לבריאות שלי, אלא משהו אחר שהיא לא יכולה לגלות. היא גם אמרה שאני יכול לשלוח בקשה אישית נוספת וזה היה עוזר אם יש מצורף לבקשה אישית המלצה על ידי מישהו "ידוע" או אם השפעה בצבא. זהו לעכשיו, תיצרו קשר בבקשה! בי

No comments: